ROGO Noord West
Opleiding
Klinieken
Stafleden
aios
Etalage
Onderwijs
Afgerond
aios in opleiding
Agenda
Wetenschap
Vacatures
aios Raad ROGO-NW
Contact
Links

Opleidingsetalage

NB: er is een nieuw opleidingsplan goedgekeurd per mei 2017: http://orthopeden.org/base/downloads/opleidingsplan-orthopedie-2017.pdf

De Opleidingsetalage is gestart in april 2010 met participatie van negen wetenschappelijke verenigingen.

Het doel van het project is drieledig:
1. De aios beter toerusten voor de uitoefening van het vak.
2. Transparantie van de kwaliteit van de opleiding bieden.
3. Enige competitie tussen opleidingsafdelingen creëren.

Door opleidingen te etaleren ontstaat transparantie over de kwaliteit van de opleidingen. Opleiders en opleidingsinstellingen kunnen in de etalage zichtbaar maken wat zij belangrijk vinden en waar zij voor staan met de opleiding. Door aios keuzemogelijkheden te geven, kan er enige competitie tussen opleidingsafdelingen ontstaan. Dit sluit aan bij het door VWS gekoesterde idee dat (gereguleerde) marktwerking leidt tot doelmatigheid. De aios kan dan een gemotiveerde keuze maken voor de opleiding die hem/haar het best past.
 

 Link Opleidingsetalage bevindt zich onder de knop


Differentiatiestages zijn mogelijk voor aios in de laatste jaren van hun opleiding tot medisch specialist. Op de website van de opleidingsetalage kunnen aios stages zoeken, vergelijken en contact opnemen met de betreffende opleider of opleidingsinstelling. Dit zorgt ervoor dat zij een goede en gemotiveerde keuze kunnen maken waar zij dit deel van de opleiding willen volgen.

   

De opleidingsetalage is voor aios van ROGO-NW van toepassing als aan alle opleidingscompetenties is voldaan.

Regionale Opleidingsgroep Orthopedie Noord-West