ROGO Noord West
Opleiding
Klinieken
Stafleden
aios
Etalage
Onderwijs
Afgerond
aios in opleiding
Agenda
Wetenschap
Vacatures
aios Raad ROGO-NW
Contact
Links

Onderwijs ROGO-breed

ROGO-dagen

In samenwerking met de ziekenhuizen in de ROGO Midden-West, organiseren en verzorgen de verschillende ziekenhuizen beurtelings een "ROGO dag". Hierbij wordt een onderwerp dat direct betrekking heeft op of van belang is voor de aios orthopedie uitgediept.  

 

Snijzaalonderwijs

Driemaal per jaar wordt het snijzaalonderwijs georganiseerd, voor en door de arts-assistenten op de afdeling anatomie van de Medische Faculteit van Amsterdam UMC. Onder begeleiding van de afdeling anatomie en verschillende stafleden wordt de chirurgische benadering en de anatomie van de verschillende gewrichten bestudeerd. 

 

A.J. de Gruijter-symposium
Ter ere van dr. A.J. de Gruijter, wijlen orthopedisch chirurg te Alkmaar, wordt jaarlijks een wetenschappelijk symposium gehouden in Noordwest Ziekenhuisgroep. Het symposium wordt georganiseerd om actuele wetenschappelijke en maatschappelijke onderwerpen onder de aandacht te brengen van orthopedisch chirurgen en arts-assistenten in opleiding. Tevens worden beurtelings huisartsen, fysiotherapeuten en andere specialisten uitgenodigd. De gastsprekers uitgenodigd tijdens dit symposium, delen de expertise op hun betreffend vakgebied met de genodigden.

Regionale Opleidingsgroep Orthopedie Noord-West